dane kontaktowe

Molteni Stomat Sp. z o.o.
ul. Obrońców Modlina 3
30-733 Kraków
tel. 12 653 25 85
fax 12 654 15 60

Produkty

Kontakt

Molteni Stomat Sp. z o.o.
ul. Obrońców Modlina 3
30-733 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000399676 NIP 6793076483 REGON 122428775
Kapitał zakładowy: 100.000 zł

 

Kontakt:
biuro@moltenistomat.pl
tel. 12 653 25 85
fax 12 654 15 60

Dział sprzedaży:

Specjalista ds. sprzedaży - Grażyna Markowska
sprzedaz@moltenistomat.pl
+48 601439606

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Igor Kalamarz, QPPV
i.kalamarz@moltenistomat.pl
 
Reprezentanci regionalni:

Wielkopolskie i Dolnośląskie
ANNA CIEŚLA
a.ciesla@moltenistomat.pl
+48 604611653

Trójmiasto
MATEUSZ BUKOJEMSKI
m.bukojemski@moltenistomat.pl
+48 604613476

Śląskie i Małopolskie
MONIKA LEŚNIOWSKA
m.lesniowska@moltenistomat.pl
+48 604611390

Mazowieckie i Łódzkie
BENEDYKT ZIEWIŃSKI
b.ziewinski@moltenistomat.pl
+48 604610431

 

Jeżeli Państwa region znajduje się poza obszarem działania naszych reprezentantów, prosimy o kontakt z osobą najbliższą miejsca prowadzenia działalności lub naszym biurem w Krakowie.